Endüstriyel Tasarım Tescili Genel Bilgi

“Tasarım, bir ürünün tümü veya bir parçası veya üzerindeki süslemenin çizgi, şekil, biçim, renk, doku, malzeme veya esneklik gibi insan duyuları ile algılanan çeşitli unsur veya özelliklerinin oluşturduğu bütünü ifade eder”

Endüstriyel tasarım tescili, yeni ve ayırt edici niteliğe sahip bir endüstriyel tasarımın, 554 sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’de belirtilen koruma şartlarından faydalanması amacıyla, yetkili kuruluşlar nezdinde kayıt edilmesidir. Bir endüstriyel tasarımın tescil edilebilmesi için ilgili Kanun Hükmünde Kararname’de belirtilen endüstriyel tasarım tescil kriterlerini karşılaması gerekmektedir. Tescil ile ilgili yetkili kuruluş Türk Patent Enstitüsü’dür.

Endüstriyel tasarım tescil başvurusu yapıldıktan sonra, Türk Patent Enstitüsü başvuruyu şekli açıdan incelemekte ve başvuru şekli gereklilikleri yerine getiriyorsa başvuru için resmi alındı yazısını düzenleyerek tarafımıza iletmektedir. Daha sonra Türk Patent Enstitüsü, tasarım tescilini resmi bültende yayınlamaktadır. 6 aylık itiraz süresi içinde, tasarım tescillerine itiraz gelirse itirazları değerlendirerek karar vermektedir. İtiraz gelmezse tasarım tescil belgelerini düzenleyerek tarafımıza iletmektedir. Endüstriyel tasarım tescil belgesinin elimize ulaşması, takriben 8-10. aya denk gelmektedir.

Endüstriyel tasarımların maliyetleri, başvuru yapılacak tasarım sayısına, resim sayısına ve resimlerin renkli veya siyah-beyaz olmasına göre değişiklik göstermektedir.